bejuuu

10 tekstów – auto­rem jest be­juuu.

miała nadzieję , że po­jawi się ktoś , ko­go po­kocha do sza­leństwa i wreszcie dni przes­taną być po­dob­ne je­den do dru­giego . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 grudnia 2010, 21:40

tyl­ko to da­je mi jeszcze siłę , tyl­ko dzięki te­mu jeszcze żyję .. to mu­zyka reg­gae . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 grudnia 2010, 17:32

85 mm f/1.8 - tak widzę świat . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 listopada 2010, 18:58

chcesz by Cię sza­nowa­li , to po­każ ser­ce tam gdzie oni widzą cyc­ki ! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2010, 16:59

wierzę w to , że kiedyś przyj­dzie ta­ki dzień , kiedy będę mogła po­wie­dzieć , że jes­tem szczęśli­wa , tak z ręką na ser­cu .. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2010, 18:39

wiesz .. wczo­raj po raz pier­wszy od dłuższe­go cza­su uśmie­chnęłam się do mo­nito­ra , dzięki To­bie .. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 listopada 2010, 11:40

wiesz , kiedyś byłeś dla mnie całym światem ..
ale te­raz widzę , że świat jest dużo lep­szy , kiedy Ty nim nie jes­teś , kiedy Ciebie w nim nie ma .. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 listopada 2010, 17:23

to dziw­ne .. jak z cza­sem zmieniają nam się po­wody do szczęścia . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 listopada 2010, 17:53

tyl­ko w tym wszys­tkim po­minąłeś je­den is­totny szczegół - mo­je uczu­cia .. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 listopada 2010, 15:19

tak często narze­kamy na nasze życie , ja­kie jest bez­nadziej­ne , ale nig­dy na­wet nie po­myśli­my jak wiele osób chciałoby zna­leźć się na naszym miej­scu mieć nasze prob­le­my i zmar­twienia , że od­dałaby za to wszys­tko . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 listopada 2010, 16:39
Zeszyty
  • ! – najład­niej­sze myśli , god­ne uwa­gi i prze­myśleń . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność